Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD.

Szukasz naszego logo? Możesz pobrać nasze logo; informacje, jak go używać, znajdziesz na stronę dzielenia się

Dr Jeff Carroll, PhD

Redaktor naczelny

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll jest naukowcem pracującym nad HD jako post-doktorant w laboratorium Marcy Macdonald w Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School. Jego praca skupia się na zrozumieniu połączeń pomiędzy metabolizmem a ekspansją CAG w genie huntingtyny. Skończył swój doktorat pod okiem Micheal'a Hayden'a na UBC w Vancouver z naciskiem na użycie myszy jako modeli HD dla zrozumienia biologii kaspaz. Poza prowadzeniem badań, Jeff pochodzi z rodziny HD i sam jest nosicielem mutacji powodującej chorobę.

Artykuły redagowane przez Dr Jeff Carroll

Artykuły napisane przez Dr Jeff Carroll