Dr Sarah Hernandez

Redaktor naczelny

Massachusetts, USA

Sarah Hernandez jest stażystką postdoktorancką w laboratorium Leslie Thompson na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of California) w Irvine. Praca dyplomowa Sarah w Instytucie Worcester Polytechnic Institute skupiała się na badaniu zmian w ekspresji genów oraz, w konsekwencji, zmian fenotypu, pod wpływem sygnałów zewnątrzkomórkowych. Kontynuowała pracę nad tym zagadnieniem w ramach studiów podyplomowych z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych od pacjentów, co dawało nieporównywalnie korzystne warunki do badania choroby Huntingtona z wykorzystaniem komórek ludzkich. Zainteresowania badawcze Sarah skupiają się na określeniu, jakie zmiany zachodzą w przebiegu choroby Huntingtona poza komórkami, w tzw. macierzy pozakomórkowej, co ma na celu ustalenie, jak można wpływać na mechanizmy na poziomie molekularnym w celach terapeutycznych.

Sarah Hernandez

Artykuły redagowane przez Dr Sarah Hernandez

Artykuły napisane przez Dr Sarah Hernandez