Joel Stanton

Zatrudniony autor

Joel jest pielęgniarzem-neurobiologiem, który otrzymał tytuł magistra za badania nad udarami na University College London.

Artykuły napisane przez Joel Stanton