Joel Stanton

Zatrudniony autor

London, UK

Joel jest pielęgniarzem-neurobiologiem, który otrzymał tytuł magistra za badania nad udarami na University College London.

Artykuły napisane przez Joel Stanton