Dr Rachel Harding

Redaktor naczelny

Toronto, Canada

Dr. Rachel Harding jest stażystką postdoktorancką w laboratorium Prof. Cheryl Arrowsmith w Konsorcjum Genomiki Strukturalnej (Structural Genomics Consortium – SGC) na Uniwersytecie w Toronto, w Kanadzie. Rachel ukończyła studia oraz doktorat na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie studiowała biologię strukturalną oraz chemię biofizyczną białek. Rachel zainteresowana jest tym, jak wygląda białko huntingtyna i w jakie interakcje wchodzi z poszczególnymi cząsteczkami w naszych komórkach.

Rachel Harding

Artykuły redagowane przez Dr Rachel Harding

Artykuły napisane przez Dr Rachel Harding