Melissa Christianson, PhD

Zatrudniony autor

Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Melissa jest adiunktem na Duke University w Durham (Karolina Północna), gdzie bada, jak ból jest wykrywany i sygnalizowany przez układ nerwowy. W Duke zdobyła również tytuł doktora pod okiem Don Lo, z którym badała ścieżkę degeneracji, która może być podobna w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.

Artykuły napisane przez Melissa Christianson