Deepti Babu, MS, CGC

Zatrudniony autor

Edmonton, Canada

Deepti jest certyfikowaną doradczynią genetyczną na Uniwersytecie Alberty w Edmonton. Szkolenie w zakresie doradztwa genetycznego odbyła w Nowym Jorku, a od ponad dziesięciu lat prowadzi praktykę zarówno w USA, jak i w Kanadzie. Obecnie zajmuje się genetyką ogólną, z czego szczególnie interesuje się poradnictwem genetycznym dla rodzin z chorobą Huntingtona (HD). Lubi także pisać i jest redaktorką amerykańskiego biuletynu informacyjnego Krajowego Stowarzyszenia Doradców Genetycznych (NSGC) „Perspectives in Genetic Counseling”.

Artykuły napisane przez Deepti Babu